" />

Zasnova naselja

URBANISTIČNO ARHITEKTURNA ZASNOVA

Stanovanjsko naselje Rakovnik se nahaja v občini Medvode, le 8 kilometrov do Mestne občine Ljubljana. Kljub bližini glavnega mesta ponuja neposreden stik z naravo, sprostitev na mnogih sprehajalnih poteh in umik od dinamičnega urbanega življenja. Naselje je umeščeno med gozdom na južni strani in kmetijskimi zemljišči, (ki niso namenjena pozidavi) na severni strani naselja. Ta edinstvena umeščenost omogoča odprt pogled in čudovite razglede na Kamniško Savinjske Alpe.

Oblikovanje naselja izhaja iz želje po mirnem, družinskem bivalnem okolju ob robu gozda. Ideja naselja Rakovnik je bila zgraditi arhitekturno sodobno in energetsko učinkovito sosesko, umaknjeno od glavne prometnice z mnogimi rekreacijskimi površinami v okolici. V neposredni bližini se nahaja veliko izletniških poti v bližnje Polhograjske dolomite, bližnji hrib Osolnik, Zbiljsko jezero in še mnogo več.

Kljub idilični umeščenosti naselja v naravno okolje, lokacija ponuja hitri dostop do vse pomembne infrastrukture. V neposredni bližini so šola, vrtec, trgovina, pošta, knjižnica in ostala infrastruktura.

V naselju Rakovnik se z gradnjo treh stanovanjskih hiš zaključuje 3. faza izgradnje naselja.

Objekti so zasnovani tako, da v največji meri ustvarjajo in ohranjajo odprte zelene površine. Hiše so umeščene tako, da zagotavljajo maksimalno osončenost. Skupno je v naselju 31 enostanovanjskih hiš.
28 objektov (iz 1. in 2. faze gradnje) je že dokončanih in vseljenih.

Nove stavbe so zasnovane kot enodružinska stanovanjska hiša v dveh nadzemnih etažah, brez kleti.
Celotno naselje je območje nizke hitrosti. Cesta je interna, namenjena le stanovalcem naselja, na obračališču je urejeno košarkarsko igrišče.
Uvoz do objektov 3. faze je iz obstoječe ceste v naselju.

Model