" />

PODOBA NASELJA

Moderna arhitektura

Oblikovanje naselja izhaja iz želje po mirnem, družinskem bivalnem okolju ob robu gozda. Stanovanjski objekti so na lokacijo umeščeni tako, da zagotavljajo maksimalno osončenost ter ustvarjajo in ohranjajo odprte zelene površine.

V naselju je predvidenih 31 stanovanjskih enot. Prva faza (10 objektov) je v zaključni fazi. Začetek gradnje druge faze hiš (naslednjih 18) je predviden spomladi 2019, dokončanje pa začetek leta 2020. Objekti D, E, F bodo projektirani po željah kupca.

Dostop do objektov je s severne strani, z obstoječe dovozne ceste. Celotno naselje je območje nizke hitrosti, zato je na obeh obračališčih, ki sta slepa žepa prometnic urejeno košarkarsko igrišče z enim košem. Z obeh prometnih krakov je možen dostop v gozd, na sprehajalne poti in površine namenjene druženju.

Urbanizem naselja (3d)