" />

PODOBA NASELJA

Moderna arhitektura

Oblikovanje naselja izhaja iz želje po mirnem, družinskem bivalnem okolju ob robu gozda. Stanovanjski objekti so na lokacijo umeščeni tako, da zagotavljajo maksimalno osončenost ter ustvarjajo in ohranjajo odprte zelene površine.

V naselju je predvidenih 31 stanovanjskih enot. Prva in druga faza naselja je že dokončana in vseljena. V pripravi je tudi tretja faza naselja, tri hiše večje kvadrature, podobnega izgleda ostalim hišam v naselju. Dokončanje 3. faze je predvideno konec 2022.

Celotno naselje je območje nizke hitrosti. Cesta je interna, namenjena le stanovalcem naselja, na obračališču je urejeno košarkarsko igrišče. V bližini je veliko možnosti za rekreacijo v naravi.

Dostop do objektov je s severne strani, z obstoječe dovozne ceste. Celotno naselje je območje nizke hitrosti, zato je na obeh obračališčih, ki sta slepa žepa prometnic urejeno košarkarsko igrišče z enim košem. Z obeh prometnih krakov je možen dostop v gozd, na sprehajalne poti in površine namenjene druženju.

Urbanizem naselja (3d)